Reklamačný poriadok

UPLATNENIE REKLAMÁCIEMiestom uplatnenia reklamácie je sídlo alebo kancelária SpiTec, s.r.o. uvedená v záručnom liste osobne alebo v písomnej forme na predpísanom formulári SpiTec, s.r.o. Tovar, ktorý je dodaný na faktúru a nie je úplne zaplatený, nie je možné reklamovať. V prípade nepredloženia reklamovaného výrobku, reklamačné konanie začína dňom fyzickej obhliadky v mieste montáže diela alebo

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z obchodných vzťahov medzi SpiTec, s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim, ktorých predmetom je kúpa a predaj výrobkov a služieb ponúkaných na internetovej stránke predávajúceho. Ak kupujúcim je osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu a tie jej neslúžia na výkon
PREHLÁSENIE O OBMEDZENÍ ZODPOVEDNOSTI. Táto webová stránka spoločnosti SpiTec, s.r.o. je koncipovaná ako informačná platforma pre potenciálnych zákazníkov, existujúcich zákazníkov, dodávateľov a obchodných partnerov ako čisto servisná a informačná platforma. Táto stránka môže tiež obsahovať odkazy na webové stránky prevádzkované tretími stranami, ktorých obsah nie je možné z našej strany kontrolovať. V čase, keď boli vykonané

Ochrana súkromia

PRAVIDLÁ OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV Úvod Pravidlá ochrany osobných údajov obsahujú bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov v rámci webstránok SPITEC.sk, ďalej v rámci školenia a súťaží organizovaných SPITEC, o právach osôb, ktorých osobné údaje sú spracúvané a zodpovedné povinnosti a postup SPITEC, ako prevádzkovateľ webstránky. Definície pojmov Pravidlá ochrany osobných údajov (ďalej len „POOU“) definujú všeobecné pojmy
INFORMÁCIE A MATERIÁLY ODOSIELANÉ PROSTREDNÍCTVOM TEJTO LOKALITY Všetky informácie a materiály odosielané do spoločnosti SpiTec sa nebudú považovať za dôverné ani chránené vlastníckymi právami (s výnimkou toho, že osobné údaje budú spravované podľa nášho vyhlásenia o používaní osobných údajov), ak nie sú odosielané na základe písomnej dohody o dôvernosti medzi oboma stranami. Odoslaním dôverných alebo

Politika COOKIES

ČO SÚ TO COOKIES, JASNÉ GIFY A PODOBNÉ TECHNOLÓGIE? Cookies sú malé dátové súbory odoslané do webového prehliadača alebo mobilného zariadenia, ktoré sú uložené v pamäti prehliadača. Jasné gify a sledovače pixelov sú malinkou grafikou s jedinečným identifikátorom a fungujú podobne ako súbory cookie a používajú sa na sledovanie pohybu používateľov webu medzi stránkami a webovými stránkami.